Emniyet Şalterleri

Emniyet Şalterleri

OsiSense XCS emniyet şalterleri, ağır ve hafif sanayi makineleri için makinenin durdurulmasıyla operatörlerin korunması için kullanılır
Safety switches Preventa XCS
Güvenlik nihayet şalterleri
Sağlam metal muhafazalara sahip acil emniyet halatı şalterleri, zorlu ortamlarda makinenin bütün çalışma alanında güvenliğin arttırılmasını sağlar
Simple or emergency safety rope pull switches Preventa XY2
pli acil durdurma şalterleri ve diğerleri
Patlayıcı ortamlar için ATEX/94/9/CE Avrupa Direktifi'ne uygun olarak sertifikalandırılmış algılama ürünleri
Emergency safety rope switches Preventa XY2 Atex D
Patlayıcı ortamlar için ipli acil durdurma şalterleri ve diğerleri
Patlayıcı ortamlar için ATEX/94/9/CE Avrupa Direktifi'ne uygun olarak sertifikalandırılmış algılama ürünleri
Preventa XCS ATEX D
Patlayıcı ortamlar için güvenlik nihayet şalterleri