Υπερηχητικός OsiSense XX

Αισθητήρες υπερήχων - πρώην OsiSonic

Περιεκτική σειρά αισθητήρων που χρησιμοποιούν την Υπερηχητική τεχνολογία με δυνατότητα ανίχνευσης οποιουδήποτε υλικού, ανεξαρτήτως χρώματος, φύσης φωτός, χωρίς προσαρμογή ή συντελεστή διόρθωσης

Ultrasonic technology are used in detection of any material, irrespective color, light ambiance, without adjustment or correction factor

Υπερηχητικός αισθητήρας με διακριτική έξοδο στερεάς κατάστασης

  • Κυλινδρική ή επίπεδη μορφή
  • Αποστάσεις ανίχνευσης: 10 cm μέχρι 8m (προσαρμόσιμη με τη χρήση teach mode).
  • Δυνατότητα επιλογής εξόδου PNP ή NPN, NO ή NC λειτουργία

Υπερηχητικός αισθητήρας για παρακολούθηση επιπέδου

  • Για τον έλεγχο 2 επιπέδων (επίπεδα για άδειασμα και γέμισμα)
  • Κυλινδρικές μορφές  Ø 18 και Ø 30 mm ( πλαστική θήκη)
  • Απόσταση ανίχνευσης από 50 cm μέχρι 2 m (προσαρμόσιμη με τη χρήση teach mode).

Υπερηχητικός αισθητήρας με αναλογική έξοδο

  • Αναλογική έξοδος 4…20 mA ή 0…10V
  • Κυλινδρική ή επίπεδη μορφή
  • Αποστάσεις ανίχνευσης από 50 cm μέχρι 8 m (προσαρμόσιμη με τη χρήση teach mode)

Ανίχνευση οποιουδήποτε υλικού, ανεξαρτήτως χρώματος, φύσης φωτός στην ίδια απόσταση, χωρίς προσαρμογή ή συντελεστή διόρθωσης.

Καθορίστε το πιο αποτελεσματικό εύρος ανίχνευσης, αποφεύγοντας διαταραχές ανίχνευσης στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο, απλώς πατώντας ένα κουμπί (teach mode)

Συσκευασία, αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία χαρτιού, μηχανικά εργαλεία, συναρμολόγηση, επεξεργασία τροφίμων και αναψυκτικών, επεξεργασία υδάτων, κλπ.