Τερματικοί Διακόπτες, Επαγωγικοί Διακόπτες και Πιεζοστάτες OsiSense Atex D

Αισθητήρες αντιεκρηκτικού τύπου

Μια σειρά πιστοποιημένων προϊόντων συμμορφωμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για εκρηκτικές ατμόσφαιρες ATEX94/9/CE. Περιέχει συμπαγείς και στιβαρούς τερματικούς διακόπτες, πιεζοστάτες και επαγωγικούς αισθητήρες.

  • Πιστοποιημένα προϊόντα, συμμορφωμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX94/9/CE 
  • Επαγωγικοί Αισθητήρες και Αισθητήρες παρακολούθησης Περιστροφής
  • Αισθητήρες Namur και μονάδα επεξεργασίας δεδομένων
  • Τερματικοί Διακόπτες
  • Πιεζοστάτες και Κενοστάτες

Μία ευρεία σειρά συμπαγών και εύρωστων Επαγωγικών αισθητήρων  , Τερματικών Διακοπτών και Αισθητήρων ελέγχου πίεσης σχεδιασμένων να λειτουργούν σε επικίνδυνο περιβάλλον, κυρίως Dust zone 21 και 22.

Τι είναι η εκρηκτική ατμόσφαιρα;

Σύμφωνα με την Οδηγία, είναι η ανάμειξη στον αέρα, σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, εύφλεκτων ουσιών σε αέρια μορφή,  μορφή ατμού, ομίχλης ή και σκόνη που, σε περίπτωση ανάφλεξης, εξαπλώνεται σε όλο το μη εύφλεκτο μίγμα,