Bezpečnostní spínače polohy Preventa XCS

Bezpečnostní spínače polohy

Bezpečnostní spínače polohy jsou určeny pro monitorování bezpečného otevření a zajištění krytů i dveří na strojích.

Safety switches OsiSense XCS are used in the protection of operators by stopping the machine for heavy duty industrial machines and light industrial machines

Ochrana operátorů je zajištěna zastavením nebezpečného pohybu při vyjmutí ovládače z ovládací hlavice spínače.

Pro průmyslové stroje, které pracují ve ztížených podmínkách

 • S rychlým zastavením: bezpečnostní spínače s ovládači XCSA, XCSB, XCSC.
 • Se setrvačností pohybu: bezpečnostní spínače s ovládači a jištěním XCSLF, XCSE.

Pro lehké průmyslové stroje

 • S rychlým zastavením: bezpečnostní spínače s ovládači XCSMP, XCSPA, XCSTA.
 • Se setrvačností pohybu: bezpečnostní spínače s ovládači a jištěním XCSLE, XCSTE.

Ochrana operátorů zastavením pohybu na lehkých strojích s rychlým zastavením když:

 • Otočná páka na krytu je vychýlena o 5 °: bezpečnostní spínače XCSPL, XCSTL.
  Ochranný kryt se otáčí na pantu:  XCSPR, XCSTR.
 • Pro lehké ochranné kryty nebo při častém ostřiku tlakovou vodou:
  Kódované magnetické spínače: XCSDMC, XCSDMP, XCSDMR.
  Kódované magnetické spínače s vestavěným. Bezpečnostním relé: XCSDM3, XCSDM4.

Ochrana operátorů rychlým zastavením průmyslových strojů v případě otevření krytu: 

 • Bezpečnostní spínače XCSM, XCSD, XCSP

 

Nejkompletnější nabídka průmyslových bezpečnostních spínačů na trhu.

Úspora času a místa s kódovanými magnetickými spínači.

Zvýšení produktivity díky třetímu kontaktu určenému k diagnostice.

Bezpečnost strojů se týká všech zařízení používaných ve všech průmyslových odvětvích. Nejčastěji se jedná o balení, manipulace s materiálem, robotizovaná pracoviště, obráběcí stroje, lisy a automobilový průmysl.