Polohové spínače OsiSense XC: speciální

Polohové spínače pro speciální aplikace

Řada je určena zejména pro oblast jeřábů resp. zdvihů a pro nasazení v dolech.

Limit switch dedicated for sensor application

Velmi obtížná manipulace s materiálem
Jeřábové aplikace a manipulace s materiálem:

 • OsiSense XC1AC: řada pro lineární pohyb (čep)
 • OsiSense XCR: řada pro rotační pohyb

Velmi obtížné aplikace

 • OsiSense XC2J: řada s adaptabilními podsestavami.
 • Je připravena snášet standardní až extrémní teploty (-40°C nebo +120 °C).

Aplikace na pásových dopravnících

 • Velmi dobře navržené přístroje určené pro monitorování pohybu pásu na dopravníku.   
 • OsiSense XCRT: řada pro standardní nebo korozivní atmosféru

Jeřábové aplikace – Polohové spínače křížové

 • Speciální produkty pro jeřáby a kladkostroje slouží k hlídání dojezdu na jeřábové dráze.
 • Velmi robustní v kovovém pouzdru.
 • Jednorychlostní řízení: OsiSense XCRE a OsiSense XCRF jsou kompletní přístroje s jedním kabelovým vstupem a nuceným vypnutím kontaktů. 
 • K jedno nebo dvourychlostnímu řízení slouží spínač OsiSense XCKMR, který je kompletní se 3 kabelovými vstupy a nuceným vypnutím kontaktů, jeden na polohu.

Výkonové spínače přeběhu

 • OsiSense XF9-D: polohový spínač v hliníkovém pouzdře, který je mechanicky propojen s pohyblivými kontakty stykače LC1-D. S manuálním blokováním a resetováním s možností uzamčení.
 • OsiSense XF9-F: polohový spínač v ocelovém pouzdře, který je mechanicky propojen s pohyblivými kontakty stykače LC1-F. S ruční západkou a resetováním, nebo s protizávažím a automatickým resetováním.

Rotační polohové spínače
Široká nabídka rotačních polohových spínačů, které jsou přímo spojeny s rotační hřídelí, pro středně těžké aplikace.   

 • OsiSense XRBA: řada pro standardní operace, AC/DC provedení, Ithe = 10 A.
 • OsiSense XR2 A a OsiSense XR2 B: pro aplikace v náročném prostředí, AC/DC provedení, Ithe = 20 A.

Mikrospínače
Miniaturní spínače pro aplikace požadující vysokou přesnost a nízký stupeň zatížení.

Nejkomplexnější nabídka speciálních polohových spínačů určená do náročných prostředí.

Zdvihy používané v dolech, hutích a kamenolomech resp. v dalších náročných prostředích (slévárny, svařovny,…)